Disclaimer

Disclaimer Studio Oda – www.studio-oda.com

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.studio-oda.com, beschikbaar gesteld door Studio Oda.

In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op www.studio-oda.com aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Oda is het niet toegestaan om tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom van alle inhoud en visuals van deze website ligt bij Studio Oda.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Studio Oda te mogen claimen of te veronderstellen.

Studio Oda streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Studio Oda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.studio-oda.com op deze pagina.

Studio Oda Logo wit footers zonder studio

Postadres

Ginnekenweg 16 A

4818 JE

Breda

KvK: 76508870

Btw: NL003091376B05

Instagram

@_studiooda

Telefoon

+31 6 29834505

© Studio Oda 2021 – Alle rechten voorbehouden